Separatory standard

Separatory EYS Standard

Standardowe modele są przeznaczone podstawowej separacji, oferując suche cząstki stałe przy dużej wydajności i korzyści, jakich oczekuje klient od podstawowej separacji. Zawartość SM w separacie osiąga wartość do 30%