Separatory HD

Separatory EYS Heavy Duty (HD)

Modele HD mają określone parametry projektowe w celu uzyskania możliwie najsuchszej frakcji stałej.
Modele HD (Heavy-Duty) są szczególnie preferowane do zastosowań ściółkowych i kompostowych.
Modele HD są wyposażone w wytrzymałe ekrany, wytrzymałe ślimaki i wytrzymałe przekładnie aby dostarczyć jak najbardziej suchą frakcję stałą, w której zawartość SM osiąga wartość do 40%.